Svi proizvodi se prije dostave pregledavaju i šalju neoštećeni. Vaše ćemo proizvode pažljivo zapakirati u kutiju za dostavu kako bi do vas stigli neoštećeni i u originalnom pakiranju.

Primljenu robu odmah pregledajte. Kupac ima pravo da u slučaju mogućeg oštećenja na proizvodu koje je nastalo tijekom transporta odmah vrati kuriru koji je dostavio robu. Dakle, ne preuzimajte proizvod. Zajedno s kurirom ispunite reklamacijski zapisnik koji je osnova za rješavanje reklamacije. Na osnovi toga ćemo vam zamijeniti oštećeni proizvod novim.

https://shop.medivia.hr/shop/ vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim Zakonom o obveznim odnosima, cjelokupan trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi https://shop.medivia.hr/shop/.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili autentičnosti proizvoda te ukoliko kupac temeljem subjektivne procjene smatra da nije dobio adekvatan proizvod i/ili uslugu, u poslovnoj praksi je uobičajeno da se slučaj prijavi jednoj od nadležnih institucija. Mjerodavna i službena tijela tada vrše sve potrebne provjere radi utvrđivanja ispravnosti te poštivanja važećih zakona. Po donošenju rješenja obje strane, i kupac i prodavatelj, dobivaju specificirani zapisnik. Takav službeni zapisnik neovisnog tijela smatra se mjerodavnim i dostatnim za okončanje reklamacijskog postupka.
O reklamaciji nas možete obavijestiti direktno na info@medivia.hr kako bi predmet što prije bio riješen.