Sva plaćanja bit će izvršena u kunama.

Iznos Vaše kreditne kartice bit će terećen kroz konverziju cijene u eurima ili dolarima u hrvatske kune prema trenutnom tečaju Hrvatske narodne banke.

Kod terećenja Vaše kreditne kartice isti iznos pretvara se u lokalnu valutu prema tečaju udruženja kreditnih kartica. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost male razlike od originalne cijene navedene na našoj web-stranici www.medivia.hr.